Umsókn um einstaklingatilskot til heilivág
gabapentin, pregabalin (LYRICA) ella duloxetin (CYMBALTA)

Niðan fyri standandi umsóknarskjal skal útfyllast og sendast tilskotsnevndini við at trýsta á 'Send' knøttin. 

 

GL Gabapentin, Lyrica ella Cymbalta

1. Ansøgende læges/sygehus navn og postadresse
2. Patientens navn og adresse
7. Diagnose og begrundelse for lægemiddelvalget
Der er generelt klausuleret tilskud til gabapentin til patienter med epilepsi, og der er generelt klausuleret tilskud til Lyrica® til patienter med epilepsi eller generaliseret angst, og der er generelt klausuleret tilskud til Cymbalta® til patienter med moderat til svær depression og/eller generaliseret angst. Enkelttilskud skal derfor kun søges for øvrige patienter. Vejledende kriterier for enkelttilskud kan fx bevilges, når patienten har:
  • Smertefuld perifer og/eller central neuropati, som ikke kan behandles sufficient med billigere medikamentel smertebehandling*,
  • Centrale smerter efter medulla spinalis læsion*


En henvisning til hvilke lægemidler, der som hovedregel skal forsøges inden enkelttilskud kan imødekommes, ses nederst på denne side.

Punkterne a og b skal udfyldes.
a. Diagnose (kryds af)
Evt. anden diagnose
b. Anden behandling 1
Billigere medikamentel behandling er ikke forsøgt.
1 Smertebehandling af neuro-patiske smerter ifølge Institut for Rationel Farmakoterapi:
Rationel Farmakoterapi, nr. 10, oktober 2005 samt senere studieanmeldelser og litteratur om behandling af neuropatiske smerter på www.irf.dk. Yderligere oplysninger kan findes på
www.laegemiddelstyrelsen.dk>Læger>Tilskudssystemet>vejledende kriterier for enkelttilskud>Smerter:gabapntin, Lyrica og Cymbalta..
Send
Til tilskotsnevndina at fylla út!

Vejledning

Generelle oplysninger 
Ansøgningsskemaet skal anvendes ved ansøgning om enkelttilskud til ikke generelt tilskudsberettigede lægemidler (farmaceutiske specialiteter eller magistrelt fremstillede lægemidler). 

Der kan ikke opnås yderligere tilskud til lægemidler, som allerede er tilskudsberettigede. 

Ansøgning om enkelttilskud til en ikke markedsført farmaceutisk specialitet kan kun behandles, såfremt er meddelt udleveringstilladelse fra landslægen. 

Udfyldelse af skemaet 
Rubrikkerne udfyldes med tydelig maskinskrift eller blokbogstaver 

3. Patientens p-tal er nødvendigt . 

4.Sygehus afd. eller ydernr. 

5. En bevilling gælder også andre lægemidler med samme indholdsstof og administrationsvej. I tilfælde af ansøgning om magistrelt fremstillede lægemidler anføres kun de(t) aktive indholdstof(fer) samt læge- middelform/administrationsvej, fx ”magistrel fremstilling/indholdsstof X, peroral”. 

6. Såfremt rubrik 6 ikke er udfyldt vil der i de fleste tilfælde blive givet tilskud med 3 måneders tilbagevirkende kraft. 

7. Der ønskes en kort redegørelse for, at det pågældende lægemiddel er af særlig betydning for patientens behandling. Der lægges vægt på, at lægen gennem sine kliniske observationer har holdepunkter herfor. Det må anføres, om den aktuelle sygdom er forsøgt behandlet med andre lægemidler, hvilke disse er og med hvilket resultat, herunder eventuelle seponeringsresultater. Til yderligere begrundelse for ansøgningen kan fremsendes kopi af relevante udskrivningsbreve fra sygehusafdelinger og/eller speciallægeudtalelser, herunder eventuelle røntgen- og laboratoriefund. Som hovedregel skal der, hvor det er muligt, oplyses om behandlingen med det ansøgte lægemiddel har vist effekt. For lægemidler, hvis virkning er verificeret gennem laboratoriemæssige resultater, ønskes disse i regelen oplyst fra både før og under behandlingen med det aktuelle lægemiddel. Der gøres opmærksom på, at indsendte bilag ikke returneres. 

Vegleiðing

Lesi meira um donsku vegleiðingar hjá Lægemiddelstyrelsen við at trýsta her

Spurningar til tilskotsnevndina kunnu sendast til
susanna.rubeksen@apotek.fo